Handelsbetingelser

Nedenfor kan du læse de generelle vilkår for handel med Lindemann Music & Sound Design.

Priser og betaling

Priserne er i DKK og og vises som udgangspunkt inklusive moms. Du kan betale via bankoverførsel.
Alle oplysningerne står på den faktura du modtager via mail, når opgaven er afsluttet.

Med mindre andet er aftalt, har privatpersoner og virksomheder en betalingsfrist på 30 dage.

Et rykkergebyr koster 100 DKK plus løbende renter.
Efter tre rykkergebyrer sendes fakturaen til ekstern inkasso, hvilket medfører yderligere omkostninger og renter.

Levering

Leveringstiden afhænger altid af opgavens omfang.
Presserende opgaver kan ofte fremskyndes. Lad mig derfor vide hvad din deadline er.

Når opgaven er afsluttet, vil du modtage et personligt Dropbox link til dine filer.
Det er ikke en forudsætning, at du eller din virksomhed benytter Dropbox.

Ansvar

Jeg handler med tjenesteydelser og ikke varer. Derfor gælder der andre regler end købeloven. Der findes ikke en lov, i lighed med købeloven, der indeholder præcise regler for kundens rettigheder herunder fx, hvornår en tjenesteydelse er mangelfuld.

For at vurdere om en tjenesteydelse er mangelfuld, bruger man dog blandt andet de samme principper, som købeloven beskriver om mangelfulde varer.

Tjenesteydelser er omfattet af reglerne om forældelse. Det betyder, at du som kunde kan komme med reklamationer over ydelsen i op til ti år. Dog højst tre år efter, at en mangel blev opdaget eller burde være opdaget.

Returnering

Det er som udgangspunkt ikke muligt at returnere et køb, da jeg udelukkende sælger ydelser.

Når det er sagt, så sætter jeg en stor ære i, at give mine kunder den bedste service. Derfor er jeg altid åben for, at revidere en opgave.

Databehandling

Jeg behandler de oplysninger du giver mig, i overensstemmelse med gældende regler. Jeg er bevidst om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse, købt hos mig, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på denne webside: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive min e-mail som er mail@joshualindemann.com.

Ændringer

Jeg kan til enhver tid ændre handelsbetingelserne på www.joshualindemann.com ensidigt.

Lov og værneting

Al handel med mig er underlagt Danske love. Eventuelle klager skal indbringes til Byretten i Nykøbing.